Комунальний заклад "Ліцей №25" Кам`янської міської ради


запам'ятати

 

Правила поведінки

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1.Відповідно до п.3 ст.53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти зобов’язані:

1.1. виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

1.2. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

1.3. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

1.4. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2.Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3.Присутність учнів у приміщенні навчального закладу після закінчення навчальних  занять або позаурочних заходів  можливе тільки з дозволу педагогічних працівників навчального закладу.

4. Залишати навчальний заклад в урочний часучню можна виключно з дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками).

5.У разі пропуску занять учень зобов'язаний надати  класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску занять більше трьох днів учень зобов'язаний надати довідку з медичного закладу.

6. Забороняється приносити у навчальний заклад та на його територіюз будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, у т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, тютюнові вироби, наркотики й інші одурманюючі засоби, а також токсичні речовини й пігулки.

7.Забороняється вживання непристойних виразів і жестів у навчальному закладі та на його території.

8.Фізична конфронтація, залякування й знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів у школі та за її межами.

9.Учень має виявляти повагу до всіх учасників освітнього процесу.

10.Поза школою учні поводяться так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати ім'я навчального закладу.

11.Учні бережуть майно навчального закладу, дбайливо ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти й порядку у навчальному закладі та на його території.

12.До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі нанесення шкоди чужому майну, матеріальну відповідальність несуть батьки .

13.Учням, які знайшли втрачені чи забуті речі, належить віддати їх черговому вчителю, класному керівнику, адміністрації навчального закладу.

14. При вході до навчальних кабінетів, кабінетів педагогічних працівників учень повиненпопросити дозволу.

15.Не дозволяється знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин

16.На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.


ІІ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА УРОКАХ

1.На уроки учні приходять згідно з розкладом занять по сигналу дзвоника, без запізнень.

2.У випадку запізнення учень повинен при вході до кабінету вибачитися та пояснити вчителю причину запізнення.

3. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

4.Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу вчителя.

5.Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

6. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому й відволікати інших учнів від занять розмовами й іншими справами, що не стосуються уроку.

7.Учень на уроці має  виконувати всі рекомендації вчителя та коректно реагувати на його зауваження.

9.На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.

10.На уроці учень повинен записати домашнє завдання (при його наявності) у щоденнику.

11. Після уроку учні залишають клас, коли вчитель оголосить про закінчення занять.

12.На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі.

13.Учні зобов’язані знати й дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.


ІІІ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ УРОКІВ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Час перерви — особистий час кожного учня. Кожен може його проводити за власним розсудом, але не повинен заважати іншим.

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок  у приміщенні закладу,

- вийти з кабінету,

- виконувати зауваження ( при наявності) чергового вчителя, чергових учнів,

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено перебувати з метою безпеки (спортивна зала, горище, підвал, аварійні виходи).

4. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя по допомогу, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

5. З метою збереження життя та здоров’я здобувачів освіти під час перерв категорично забороняється:

5.1.залишати приміщення навчального закладу,

5.2.бігати,

5.3.штовхати один одного, гратися в небезпечні ігриу класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор,

5.4.кидатися портфелями й іншими предметами, застосовувати фізичну силу,

5.5. самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.


ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1.Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися гідно.

2.Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

3.Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто поряд.

4.Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.


V.ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ

1.Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2.Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті, у випадку відсутності реагування на зауваження, черговий звертається до чергового вчителя.

3.Черговий клас по школі має розпочати чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.

4.Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком у закладі освіти, за виконанням всіма учнями правил поведінки.


VI. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМИ ПРИСТРОЯМИ

1.У приміщенні закладу освіти учень зобов'язаний повністю вимкнути сигнал виклику абонента свого телефону (тобто перевести його в режим «без звуку»).
2.Перед початком уроків та заходів (виховні години, святкові, спортивні та інші заходи), учні повинні  покласти мобільні пристрої в портфель, сумку тощо.

3.Не дозволяється користуватися мобільними пристроями на уроці, якщо це не передбачено освітнім процесом.

4. Під час проведення уроків чи інших заходів мобільні пристрої не повинні знаходитися на робочому місці, якщо це не передбачено освітнім процесом.

5. Прийом дзвінків та дзвінки своїм батькам, родичам, друзям тощо здійснюються виключно під час під час перерв між уроками.

6. Фото- та відеозйомка у приміщенні та на території здійснюється виключно  з дозволу оточуючих. Поважайте особисте  життя інших людей.

7. Під час перерви слід дотримуватися культури використання засобів мобільного зв'язку:

не говорити голосно;

не включати голосно музику;

під час розмови дотримуватися правил спілкування.

8.Під час перерв між уроками учень має повне право:

включити свій мобільний телефон;

перевірити наявність і подивитися номери пропущених викликів;

прочитати sms-повідомлення і, якщо в цьому є необхідність, передзвонити;

зателефонувати або відправити sms-повідомлення, якщо це необхідно, при цьому розмовляти неголосно і коротко.

9.Категорично забороняється:

показувати оточуючим відео і фото, де пропагується насильство, жорстокість,

фотографувати або знімати на відео конфліктні ситуації, сцен насильства, вандалізму, штучних сцен образ і приниження в учнівському середовищі, в тому числі з метою подальшого показу оточуючим, що негативно впливає на освітній процес.

10.Відповідальність за збереження мобільних пристроїв пролягає повністю на його власника.

11.Заклад освіти не несе відповідальності за збереження мобільних пристроїв, що належать учням, крім випадків передачі їх на зберігання співробітникам закладу освіти.

12.Заклад освіти не займається пошуком вкрадених або загублених мобільних телефонів. Випадки крадіжки мобільних телефонів розглядаються тільки за заявою власника телефону в місцевому відділенні поліції.
13. У разі систематичного або грубого порушення правил користування мобільним телефоном дозволяється вилучити телефон у школяра в присутності педагогічних працівників з подальшим поверненням його батькам.


ГОЛОВНЕ:
1. Намагайтесь жити так, щоб людям поруч з Вами було добре.
2. Перш ніж звернутись до людини, посміхніться їй: адже добрі стосунки починаються з посмішки.
3. Навчиться радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам однокласників та друзів.
4. Ніколи нікому не заздріть та не зраджуйте: це відштовхує людей і руйнує їх стосунки.
5. Намагайтесь прийти на допомогу людині, не чекайте, поки тебе про це попросять.